Novinky

Partners

Sobota 20. 9. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 20.9.2014)
Alexandra Beláková (II.B)
Zajtra (Nedeľa 21.9.2014)
Matúš Bitarovský (VI.A)
Matúš Martiška (IV.B)
Matúš Poliačik (I.B)
Matúš Pukanec (V.A)
Matúš Šomogyi (IX.B)
Matúš Špánik (V.B)
Matúš Ďurkáč (IX.A)
Pozajtra (Pondelok 22.9.2014)
Hana Urbančoková (II.A)
Mgr. Mária Gunišová

Vitajte na stránkach našej školy

 • 19. 9. 2014

  Do galérie Maliar v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Maliar v ŠKD

  Dňa 12.9.2014 navštívil deti z nášho školského klubu akademický maliar Viliam Široký. Deťom ukázal ako kresliť portréty a veľa detí si aj portrét namaľovaný umelcom odnieslo domov. Deti,  ktoré majú záujem zdokonaľovať svoje výtvarné nadanie sa môžu pod jeho vedením učiť rôzne výtvarné techniky na krúžku, ktorý vedie.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 11.9.2014  o 15,00h sa uskutočnia triedne RZ. Účasť rodičov je nutná! V tento deň sa uskutočnia voľby rodičov do Rady školy. Triedny dôverník bude v tento deň zbierať rodičovský príspevok – 10€ na dieťa pre školský rok 2014/2015. Možnosť uhradenia rodičovského príspevku je do 31.10.2014.

   

  Mgr. R. Gieciová

 • Zber papiera

  Od 9.9.2014 do 19.9.2014 bude zber papiera. Papier môžete odovzdať v čase od 7,00h do 15,00h pri kontajneri na nádvorí školy. Najlepšie triedy a jednotlivci budú odmenení.

 • 9. 9. 2014

  Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka 2014/2015

  Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 2.9.2014 sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 o 8,00 h na nádvorí školy. Mgr. Renata Gieciová

 • Informácia od vedúcej školskej jedálne

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravu – obed a desiatu – môžete uhradiť formou trvalého príkazu alebo bankovým prevodom z Vášho účtu na účet školskej jedálne 0263995994/0900 najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

  Stravné poplatky formou trvalého príkazu:

  1.– 4. ročník – obedy 21,80 EUR/ mesiac

 • 27. 6. 2014

  27. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2013/2014. Na školskom nádvorí sme si posledný krát vypočuli skladbu v podaní Petra Košťála a Kristína Podobová nás pobavila prednesom vtipnej básne. Pani riaditeľka vo svojom príhovore zhodnotila uplynulý školský rok a s potešením konštatovala, že výsledky našich žiakov sa neustále zlepšujú, o čom svedčil aj vysoký počet ocenených žiakov. Z rúk pani riaditeľky a pani Zaťkovej za Radu rodičov si prevzalo vecnú odmenu 63 žiakov za vedomostné, športové a zberové aktivity. Okrem toho z každej triedy 2 žiaci boli odmenení knihou a diplomom. Titul "Talent roka" za mimoriadne úspechy
  v predmetových olympiádach i v rôznych súťažiach bol v tomto roku udelený Petrovi Košťálovi. Po rozlúčke s deviatakmi pokračovali triedni učitelia rozdávaním vysvedčení v triedach.
  Mgr. Šišmišová

 • 30. 6. 2014

  Do galérie Čitatelia z 2. A boli pridané fotografie.

 • Čitatelia z 2.A

  Posledný školský deň prebehlo v našej triede okrem odovzdávania vysvedčenia aj vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Kto prečíta najviac strán.“ Súťaž trvala takmer celý školský rok a deti sa až neuveriteľne pretekali, aby prečítali čo najviac. Za svoju snahu boli odmenené tým, že sa zlepšili v čítaní a čakala ich aj vecná odmena. Deťom ďakujem, že sa ochotne zapojili do súťaže a prajem všetkým veselé prázdniny.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria