Novinky

Partners

Streda 27. 8. 2014

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 28.8.2014)
Alexandra Karmanová (IV.A)
Dávid Ševčík (VII.A)
Pozajtra (Piatok 29.8.2014)
Nikola Kollárová (IX.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 • Začiatok školského roka 2014/2015

  Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 2.9.2014 sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 o 8,00 h na nádvorí školy. Mgr. Renata Gieciová

 • Informácia od vedúcej školskej jedálne

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravu – obed a desiatu – môžete uhradiť formou trvalého príkazu alebo bankovým prevodom z Vášho účtu na účet školskej jedálne 0263995994/0900 najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

  Stravné poplatky formou trvalého príkazu:

  1.– 4. ročník – obedy 21,80 EUR/ mesiac

 • 27. 6. 2014

  27. júna sme slávnostne ukončili školský rok 2013/2014. Na školskom nádvorí sme si posledný krát vypočuli skladbu v podaní Petra Košťála a Kristína Podobová nás pobavila prednesom vtipnej básne. Pani riaditeľka vo svojom príhovore zhodnotila uplynulý školský rok a s potešením konštatovala, že výsledky našich žiakov sa neustále zlepšujú, o čom svedčil aj vysoký počet ocenených žiakov. Z rúk pani riaditeľky a pani Zaťkovej za Radu rodičov si prevzalo vecnú odmenu 63 žiakov za vedomostné, športové a zberové aktivity. Okrem toho z každej triedy 2 žiaci boli odmenení knihou a diplomom. Titul "Talent roka" za mimoriadne úspechy
  v predmetových olympiádach i v rôznych súťažiach bol v tomto roku udelený Petrovi Košťálovi. Po rozlúčke s deviatakmi pokračovali triedni učitelia rozdávaním vysvedčení v triedach.
  Mgr. Šišmišová

 • 30. 6. 2014

  Do galérie Čitatelia z 2. A boli pridané fotografie.

 • Čitatelia z 2.A

  Posledný školský deň prebehlo v našej triede okrem odovzdávania vysvedčenia aj vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Kto prečíta najviac strán.“ Súťaž trvala takmer celý školský rok a deti sa až neuveriteľne pretekali, aby prečítali čo najviac. Za svoju snahu boli odmenené tým, že sa zlepšili v čítaní a čakala ich aj vecná odmena. Deťom ďakujem, že sa ochotne zapojili do súťaže a prajem všetkým veselé prázdniny.

 • 25. 6. 2014

  Náboženská výchova zaujímavo - netradične

  Žiaci 5.B  si na poslednú  hodinu náboženskej výchovy pripravili dramatizáciu dvoch príbehov: Svadba v Káne Galilejskej a Uzdravenie slepého Bartimeja. Ukázali, že vedia spracovať a preniesť aj do života morálne vlastnosti, na ktoré nás tieto príbehy upozorňujú.  Prezentovali svoju šikovnosť, kreativitu a nápaditosť. Bola to veľmi pekná bodka na záverečnú vyhodnocovaciu hodinu.        Ing. Mgr. Anna Sekáčová

 • 24. 6. 2014

  Do galérie Osmijanko v 3. B boli pridané fotografie.

 • OSMIJANKO

  Tretici a štvrtáci z našej školy sme sa zapojili do čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom. Bol to jubilejný - 10 .ročník, o to viac zaujímavý. Plnili sme 8 rôznych úloh, niektoré viac, iné menej náročné. V triedach sme si spolu hovorili o zážitkoch a poznatkoch, ktoré sme nadobudli pri čítaní zaujímavých kníh a spoločne i samostatne sme vypracovávali jednotlivé úlohy. Tretiakov napríklad zaujala kniha o Bambuľkovi tak, že sa z nej naučili vtipné ukážky naspamäť do recitačnej súťaže a získali aj umiestnenie.
  Keď sme všetky úlohy zvládli, odovzdali sme ich pracovníčkam do knižnice a tie ich poslali ďalej do Bratislavy. Tam sme síce neboli úspešní v žrebovaní, ale veľmi sme sa tešili na vyhodnotenie nášho "bánovského" Osmijanka.
  Deň D bol 8. jún. V MsKS sme sa zišli všetky triedy, ktoré sme sa do tejto akcie zapojili.Privítali sme úžasného živého Osmijanka a s chuťou sa pustili do riešenia literárnych úloh, hádaniek, ale aj schopnosti trafiť loptičku do cieľa. Zaujímavé bolo žrebovanie, kde sme s napätím čakali, či sa šťastie usmeje aj na nás. Šťastie nám prialo, viacerí spomedzi nás si odniesli perá, ceruzky, zápisníky, knihy aj rôzne hry. Pri žrebovaní kolektívov trieda 3.B získala sladkú tortu v tvare Osmijanka. S "áčkarmi" samozrejme zdravo súperíme vo vybíjanej a pri iných aktivitách a vieme sa aj riadne poškriepiť, ale sme aj super kamoši. Preto sme sa so sladkou dobrotou podelili aj s nimi. A o tom, že torta bola výborná, svedčia aj fotografie. A výborná bola nielen torta, ale celé podujatie. Tešíme sa už na ďalší ročník.        
           Mgr. Eva Jamrichová

 • Urobte prázdninový dobrý skutok

  Ak chcete urobiť prázdninový dobrý skutok, prineste starý mobil do Orangeu. Pomôžete deťom i prírode. 1 starý mobil = 1euro pre detský čin roka. Aj vďaka Vám bude svet krajší a lepší! V tejto akcii môžete získať tablet pre seba. Detský čin roka prebieha v mesiacoch jún – september 2014. Bližšie informácie na www.detskycin.sk.

 • Výlet druhákov do Trenčianskych Teplíc

  Žiaci 2.A, 2.B triedy tento rok absolvovali krátky výlet autobusom do kúpeľného mestečka Trenčianske Teplice. Na námestí i v okolí si prezreli pamiatky mesta, zastavili sa pri rybníku v parku, kde si všímali rôzne druhy rýb, ktoré sa vynárali nad hladinu vody a kŕmili divé kačičky. Potom sa žiaci zahrali hry na detskom ihrisku. Cesta späť viedla do Trenčína. Z autobusu sledovali dominantu Stredného Považia , zrenovovaný Trenčiansky hrad, týčiaci sa na strmom brale na mestom Trenčín. Výlet ukončili v obchodnom centre TESCO, kde mohli žiaci nakúpiť darčeky pre svojich blízkych.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria