Novinky

Partners

Piatok 29. 4. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 29.4.2016)
Milan Baláž (IV.B)
Zajtra (Sobota 30.4.2016)
Marko Ondrušík (IX.A)
Pozajtra (Nedeľa 1.5.2016)
Ľubomír Revaj (III.B)

Vitajte na stránkach našej školy

 • V obci Uhrovec, rodisku Ľ. Štúra a A. Dubčeka, sa 22. 4. 2016 uskutočnilo krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Náš okres, ale i našu školu reprezentovala žiačka Kristína Fantúrová z IX. A, ktorá získala veľmi pekné 3. miesto.

  Porote sa predstavila v 1. časti úvahou Šaty a v druhej časti rozprávaním s prvkami úvahy na vyžrebovanú tému.

 • Žiaci 5. ročníka navštívili 20.4.2016 divadelné predstavenie Ferdo mravec v DAB v Nitre. Pod režijným vedením Juraja Nvotu sa hercom podarilo stvárniť život hmyzu na lúke, a to podľa známej knihy Ondreja Sekoru Ferdo mravec. Divákov vtiahol do deja Ferdo, ktorý opustil svoje mravenisko, aby dokázal veľké veci- zapriahol slimáka do vozíka, skrotil lúčneho koníka, porazil v rytierskom súboji strašného mravcoleva. Stihol sa zaľúbiť aj do krásnej slečny Lienky, ale nakoniec zistil, že je namyslená a sebecká, a tak sa jeho láska skončila. Našiel si aj nových kamarátov- vševedka Truhlíka, rádioamatéra Cvrčka a bojazlivého Koníka. Žiakov upútali aj nápadité kulisy a tiež telocvičné náradie – trampolíny, laná a odrážadlá, na ktorých herci predvádzali pomerne náročné prvky.

 • Súťaž Mladý záchranár má charakter vedomostnej, zručnostnej a športovej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V utorok 26.4.2016 sa v areáli našej školy – ZŠ Školská konalo regionálne kolo tejto súťaže, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev z okresu Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Prievidza. Štvorčlenné družstvo ZŠ Školská tvorili žiaci B. Mikušová, M. Grznárová, T. Bitarovský - žiaci 9.A a M. Martiška – žiak 8.B triedy, vedúcim družstva bola Mgr. Dana Švecová. Súťažné družstvo plnilo úlohy v šiestich disciplínach: 1.Testy, 2. Civilná ochrana – použitie ochrannej masky, improvizované pomôcky individuálnej ochrany, evakuačná batožina, rozoznávanie varovných signálov CO, 3. Pohyb a pobyt v prírode, 4. Zdravotnícka  príprava – ošetrenie zranených, volanie na tiesňovú linku 112, 5. Hasenie malých požiarov, 6. Streľba zo vzduchovky. Som šťastná, že družstvo našej školy získalo z max. počtu 585 bodov  573 a obsadilo 1. miesto, čím získalo postup na Majstrovstvá Slovenska v súťaži Mladý záchranár. Moje poďakovanie patrí nielen členom družstva, ale aj kolegom - učiteľom M. Poliačikovej, D. Švecovej, M. Laušovi,  rovnako i A. Barborkovi, II. viceprezidentovi Mládeže Slovenského Červeného kríža a M. Petríkovej, pracovníčke CVČ za prípravu žiakov na súťaž.

 • 27. 4. 2016

  Do galérie Mladý záchranár - 2016 boli pridané fotografie.

 • 21.4.2016 sa 33 žiakov 7. ročníka zúčastnilo už tradične organizovanej exkurzie  do Prievidze. Cieľom bola návšteva Hornonitrianskeho múzea a meteorologického pracoviska na letisku.

  V múzeu mali žiaci možnosť v inovovanej expozícií sa oboznámiť s faunou, vývojom remesiel a poľnohospodárstva, ťažbou nerastov a množstvom archeologických nálezov z regiónu Hornej Nitry.

 • 26. 4. 2016

  Do galérie Riaditeľské voľno - 6. A boli pridané fotografie.

 • Dňa 22.4.2016 sa žiaci 6.A, spolu s triednou učiteľkou rozhodli pre riaditeľské voľno, ktoré sme získali za 1.miesto v zbere papiera. Počasie nám prialo a tak sme si spravili turistickú vychádzku do obce Brezolupy. Deň sme strávili v príjemnom prostredí na ihrisku, kde nám pani Kolembusová s pani Čížovou pomohli zabezpečiť občerstvenie. Žiaci si mohli opiecť a pochutnať na špekáčikoch, ale aj na rôznych dobrotách, ktoré si priniesli so sebou. Najedení sme sa mohli vrhnúť na športové aktivity, pri ktorých sa nedali zahanbiť ani mamičky - obetavo bránili dievčenský tím. Zahrali sme si nielen tenis, vybíjanú ale zapotili sme sa i pri futbale, kde nakoniec chlapci vyhrali nad dievčatami 5-4. Keďže nám čas veľmi rýchlo ušiel, príjemne unavení a plní nových zážitkov sme sa museli vrátiť domov...

 • 25. 4. 2016

  Do galérie DÚHOVÝ TÝŽDEŇ - ŠKD boli pridané fotografie.

 • " Život nie je ČIERNO-BIELY" - s týmto mottom prebiehal od 18. apríla v našom klube dúhový týždeň.  Jeho cieľom bolo ozvláštniť všedný školský týždeň, naučiť sa viac dávať, upevniť vzťahy a získať nové vedomosti. Žiaci striedali oblečenie podľa farieb a zapájali sa do aktivít, ktoré boli zamerané na riešenie problémov týkajúcich sa životného prostredia, zdravého životného štýlu a ochrany ľudí a majetku.  Deti sa zapojili do kvízov a súťaží, riešili problémové situácie, vytvárali výtvarné  a skupinové projektové práce, ktoré boli dňa 22.4. 2016 spoločne odprezentované a vyhodnotené. Deti si uvedomili , že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť  poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria