Novinky

Partners

Pondelok 30. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 30.3.2015)
Jakub Ševčík (VIII.B)
Zajtra (Utorok 31.3.2015)
Samuel Hučko (VI.A)
Pozajtra (Streda 1.4.2015)
Kristína Škultétyová (IX.B)

Vitajte na stránkach našej školy

 • Hodina Zeme

  Ďalší ročník Hodiny Zeme sa uskutočnil  28. marca, od 20:30 do 21:30 na Námestí Ľudovíta Štúra. Vo večerných hodinách ľudia po celom svete, ktorým záleží na osude našej planéty, na 60 minút vypli svetlá a svoje spotrebiče, vrátane počítačov či televízií, aby tak upozornili na globálne otepľovanie a svetelné znečistenie. Tento rok sa do Hodiny Zeme zapojili aj žiaci našej školy, ktorí  pod vedením p. uč. Poliačikovej, Čačkovej, Švecovej a Špankovej  vyrobili lampióny a zároveň sa týmto činom zapojili do súťaže vyhlásenej pri tejto príležitosti ŠHOK-om (Športovo herný a outdoorový klub BN). V sobotu večer vyrobené lampióny priniesli na Námestie Ľudovíta Štúra, kde ich za pomoci p. uč. Švecovej, Čačkovej a Poliačikovej osvetlili a zavesili na pripravený špagát. Od 20:30, keď sa námestie zahalilo do tmy,  našich 76 lampiónov osvetľovalo časť námestia. Prítomným žiakom sa páčil sprievodný program Hodiny Zeme a veľmi sa potešili, keď sa dozvedeli, že naša škola zvíťazila vo vyhlásenej súťaži a zúčastní sa návštevy Hvezdárne v Malých Bieliciach.
  Mgr. Dana Švecová, Mgr, Mirka Poliačiková

 • Deň narcisov

  „Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných...

  A bol tu deň, keď sme ju podali...“

  Piatok – 27.marec mal charitatívnu príchuť. V znamení pomoci onkologickým pacientom organizovala Liga proti rakovine SR už osemnásty ročník Dňa narcisov. Pracovníci a žiaci našej školy, dobrovoľným finančným príspevkom podporili projekty na rozvoj prevencie a diagnostiky rakoviny a predovšetkým pomohli tým, ktorým osud nadelil ťažkého súpera- chorobu.           Ďakujeme

 • 30. 3. 2015

  Do galérie Veľkonočná tvorivá dielňa boli pridané fotografie.

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  26. 3. 2015 pripravili pani učiteľky 1. stupňa pre svojich žiakov tradičnú veľkonočnú dielňu. V 1. B sa zišli všetky šikovné deti, ktoré si  vyrábali rôzne veľkonočné dekorácie, pozdravy a samozrejme pletené korbáče. V tvorivej atmosfére vzniklo mnoho pekných výrobkov, čo dokazujú fotografie vo fotogalérii.

  Mgr. Urbanová

 • MATEMATICKÝ KLOKAN 2015

        Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2014 sa do nej zapojilo 6,4 milióna talentov  z 56 krajín, zo Slovenska 59 232 žiakov. Ani tento rok sme nesmeli chýbať.

   25  prihlásených žiakov našej školy z ročníkov 3. – 9. riešilo 18/24 ťažkých , (ale zábavných a zaujímavých ) matematických úloh za 45/respektíve 60/ minút. Pri každej úlohe mali na výber päť možností, medzi  ktorými bola jediná správna. Stačilo ju nájsť! Každý zúčastnený riešiteľ  dostane diplom, no môže vyhrať i zaujímavé ceny, dokonca i notebooky. Správne riešenie, vyhodnotenie a celkové umiestnenie v rámci Slovenska sa žiaci dozvedia po celoslovenskom spracovaní v apríli 2015

 • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 24.3.2015 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorého sa zúčastnili aj víťazi školského kola našej školy. Veľmi pekné úspechy dosiahli žiačky v I. kategórii.

  I. kategória:

  Poézia:  2. miesto  Timea Fusková, II. A – Mgr. A. Hanková

 • 23. 3. 2015

  Do galérie Pozorovali sme zatmenie slnka boli pridané fotografie.

 • Pytagoriáda

  19.03.2015 „Účelom všetkej výchovy  je prebudiť  génia v človeku“. Autorom tejto myšlienky je slávny matematik PYTAGORAS. Na jeho počesť MŠ SR už niekoľko desaťročí organizuje pre žiakov 3. – 8. ročníka matematickú súťaž  Pytagoriáda. V našej škole sa do školského kola, ktoré sa konalo v decembri, zapojilo 61 žiakov, z nich 25 úspešných riešiteľov postúpilo do okresného kola. To sa konalo 16. a 17. 3. 2015 na ZŠ Duklianska v Bánovciach nad Bebravou. V silnej konkurencii takmer 310 žiakov z  okresu naši žiaci  dosiahli nasledovné výsledky:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria