Novinky

Partners

Štvrtok 29. 1. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 30.1.2015)
Ema Buláková (II.A)
Ema Lobotková (III.B)
Ema Puchorová (V.A)
Ema Schmidtová (I.A)
Ema Urbančoková (V.B)

Vitajte na stránkach našej školy

 • Pozvánka na zápis

  • Základná  škola,  Školská ulica 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou

  POZÝVA  NA  ZÁPIS

  na plnenie povinnej školskej dochádzky detí narodených v čase od 1.9.2008 do 31.8.2009 a detí, ktoré mali odloženú školskú dochádzku spolu s ich zákonnými zástupcami.

 • 28. 1. 2015

  Do galérie Diplom - Matúš Pukanec boli pridané fotografie.

 • JESENSKÝ – autorská literárna súťaž

  Dňa 26.1.2015 sa uskutočnilo v ZUŠ slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže Jesenský 2014.  V  tomto roku naša škola prihlásila do súťaže 36 prác žiakov 2.-9. ročníka, ktoré boli rozdelené do 3 kategórií. Členmi poroty boli Silvester Lavrík- spisovateľ, dramatik, režisér; Rozália Vlasáková- redaktorka a Dado Nagy- literárny publicista.

 • EXPERT–– geniality show – výsledky

  2.12.2014 sa konal 5. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert – geniality show, do ktorej sa zapojilo viac ako 9000 žiakov základných a stredných škôl . Hlavným poslaním súťaže je: vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, vyhľadávať talentovaných žiakov.

 • ÚSPEŠNÍ PIATACI

   21 . januára  2015   sa v Bánovciach nad Bebravou, ZŠ Duklianska, konalo  okresné  kolo Matematickej olympiády Z5.  Vo veľmi náročnej konkurencii  sa  na 1. mieste umiestnil žiak našej školy Matúš PUKANEC z 5. A triedy  a na 6. mieste Samuel ZÁHUMENSKÝ tiež z 5.A . O náročnosti matematických  príkladov svedčí fakt, že úspešnými riešiteľmi   boli len 7 žiaci   z celkového počtu 40 zúčastnených piatakov zo všetkých škôl okresu a medzi nimi  dvaja žiaci našej školy. Obom srdečne blahoželáme!

 • 21. 1. 2015

  Do galérie Týždeň plný hier v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Týždeň plný hier v ŠKD

  Týždeň plný hier prežili deti školského klubu od 12. januára do 16. januára 2015. Každý deň sa stretávali všetky oddelenia pri celoklubových aktivitách. V pondelok spájali písmenká do slov, v utorok  súťažili v MskĽŠ, kde si pre nich pracovníčky knižnice pripravili zábavno-súťažné popoludnie.  V stredu si preverili svoje telesné zručnosti pri štafetových hrách v telocvični, vo štvrtok jemnú motoriku v súťaži dvojíc "ruka v ruke". Piatok ukončili vedomostnou súťažou A-Z kvíz. Deti si okrem zážitkov odniesli na konci týždňa aj diplomy a sladkú odmenu. Bc. Richtárechová J.

 • Od srdca k srdcu

  V krásnom predvianočnom čase sa naše deti z Dežeríc predviedli s pásmom vianočných pesničiek a vinšov v programe Od srdca k srdcu, ktorý sa uskutočnil 20.decembra 2014 o 16.00h v Kultúrnom dome v Dežericiach. Ich vystúpenie rozohrialo nejedno srdce rodičov či starých rodičov a príjemne naladilo všetkých občanov obce Dežerice na prichádzajúce Vianoce.

 • 20. 1. 2015

  Do galérie Zimné slávnosti a Trieda baví triedu boli pridané fotografie.

 • Trieda baví triedu

  ...to  bol názov predvianočného zábavného  podujatia pre žiakov našej školy. 19. decembrový deň teda patril zábave, ktorú si pripravili žiaci všetkých tried v spolupráci s triednymi učiteľmi. Priestory telocvične sa stali akousi oddychovou oázou a drevená palubovka sa v priebehu pár minút zmenila na javisko plné zábavy, kde žiaci jednotlivých tried prezentovali obsahovo i žánrovo pestrý program. Záplava originálnych scénok odštartovala tanečným vystúpením. Nechýbalo spevácke a muzikálne nadanie či rečnícke schopnosti žiakov, pobavili nás chlapci v úlohe ženských modeliek či zistenie, že sme všetci dokonalí, hoci v televíznej relácii dokazujú opak. Hviezdami boli nepochybne všetci. Bola to malá prehliadka talentov, ktorá odhalila omnoho viac – súdržnosť kolektívov, zmysel pre humor, nadšenie. Za ochotu a  pomoc pri organizácii podujatia patrí poďakovanie žiakom 8.B triedy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria