Novinky

Partners

Nedeľa 20. 4. 2014

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 21.4.2014)
Ladislava Lukášová (I.A)
Jana Viktorínová (II.B)
Pozajtra (Utorok 22.4.2014)
Kristína Hrabovská (IV.C)

Vitajte na stránkach našej školy

 • Slávik Slovenska

  Súťaž v speve Slávik Slovenska

   

  Dňa 15.4.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2014. V 1. kategórii súťažilo 9 žiakov, v 2. kategórii 16 žiakov a v 3. kategórii 2 žiaci. Súťažiaci spievali 2 piesne, jedna z piesní bola zo Spevníka 2014 a druhú pieseň mohli zaspievať podľa vlastného výberu. Tí najlepší si vyspievali tieto umiestnenia:

 • Žltý narcis

  Ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľudí s onkologickou diagnózou, sa už po osemnásty krát objavil aj v našom meste. V piatok 11.apríla 2014 sa pracovníci a žiaci našej školy zapojili do tejto charitatívnej zbierky. Tohtoročné posolstvo 18.ročníka Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine, znelo „Deň, keď sú slová zbytočné“. Ďakujem všetkým, ktorí neváhali charitatívnu akciu podporiť.

 • 11. 4. 2014

  Do galérie Veľkonočná tvorivá dielňa boli pridané fotografie.

 • Veľkonočná dielňa

  9. 4. 2014 sa 4. B trieda zaplnila šikovnými žiakmi prvého stupňa. Stretli sa na tradičnej veľkonočnej tvorivej dielni. Z pripraveného materiálu si mohli vyrobiť veselé jarné kelímky aj so slamkami, veľkonočné pozdravy, sliepočky na špajdli, ukvitnuté konáriky z krepového papiera aj vajíčko na ruku. Pri vyrábaní dekorácií pomáhali deťom pani učiteľky prvého stupňa. Pán učiteľ Gieci s pánom školníkom Drozdíkom spestrili veľkonočnú atmosféru pletenými korbáčmi. Deti odchádzali spokojné, s plnými rukami výrobkov a úsmevom na tvári.

 • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

  Dňa 10.4.2014 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v prednese prózy a poézie.

  Umiestnenie našich žiakov:

  I. kategória (žiaci 1.-3. ročníka)

  próza: 2. miesto  Alex Parilák, III.B, Mgr. E. Jamrichová

  II. kategória (žiaci 4.-6. ročníka)

  poézia: 2. miesto  Kristína Podobová, IV. A, Mgr. R. Magdolenová

 • Rozprávkové pero

  V piatok 4.4. 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie autorskej literárno-výtvarnej súťaže „Rozprávkové pero“, ktorú nezisková organizácia HARMONI  pripravila pre žiakov základných škôl mesta a okolia v rámci projektu Bánčitaríáda. Žiaci našej školy sa opäť zapojili do tejto súťaže.V úvode sa predstavil Detský divadelný súbor Happy Star s rozprávkou Maugli. Do súťaže bolo zaslaných 52 literárnych prác a vo výtvarnej kategórii súťažilo 94 detí so svojimi prácami. Naši žiaci si spolu odniesli 7 ocenení v oboch kategóriách. Ocenenie si odniesli: Timea Cyprichová (Vv), Kristína Podobová (Lv,Vv, Michal Ruisl (Lv), Mária Košťálová (Lv),Marianna Kachlárová (Vv) a Paulína Litvová (Vv). Víťazom gratulujeme.

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

  Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiačky 9.A triedy: Dáša Švecová, Martina Obstová, Zuzana Mišinová a Kristína Žáčiková. Do okresného kola konaného dňa 27.3.2014 postúpili žiačky Zuzana Mišinová a Kristína Žáčiková – obidve boli úspešnými riešiteľkami.

 • 31. 3. 2014

  Do galérie Svet rozprávok boli pridané fotografie.

 • Svet rozprávok

      Rozprávka je neodmysliteľná súčasť detského života a pôsobí na jeho citový vývoj. Preto  v spolupráci s MsKĽŠ  sme pripravili zábavne – súťažné popoludnie v našej ŠKD. Tejto aktivity sa zúčastnili všetky deti,  pracovali v  päťčlenných družstvách. Družstva mali za úlohu napísať päť kníh, v názve ktorých vystupujú zvieratká. Hľadali v osemsmerovke rozprávkové postavy, mali doplniť druhú časť názvu rozprávky a v poslednej časti mali za úlohu  napísať  mená troch detských spisovateľov. Ostatné deti premenili náš ŠKD na rozprávkovú krajinu, ich úlohou bolo nakresliť maľovanú písanku. Deti boli veľmi usilovné a tvorivé, výsledky boli veľmi dobré, všetci sme prežili pekné popoludnie. Za prácu boli odmenené diplomom, sladkosťami a drobnými cenami.

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Vyhodnotenie jarného zberu papiera  2014

  Od 17.3. do 26.3. prebiehal  zber papiera. Spolu sa vyzbieralo 15 355,1 kg Umiestnenie tried je nasledovné:

  1. stupeň         
  1. miesto –  4. A      1 138 kg  - 75,86 kg na žiaka                  
  2. miesto -   4. C      1 365,5 kg  - 71,87 kg na žiaka               
  3.  miesto -  4. B      1 069 kg  - 66,81 kg na žiaka         
  1. stupeň
  1. miesto – 7. A       2 351 kg – 106,9 kg na žiaka
  2. miesto  - 7. B       1 091 kg  -  51,95 kg na žiaka
  3. miesto -  5. B          886,5 kg  - 40,3 kg na žiaka

  Triedy získajú finančnú odmenu v sume: 10 €, 7€ a 4€,  triedy  na 1. mieste  si môžu čerpať 1 deň riaditeľského voľna . (4.A a 7.A)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria