Novinky

Partners

Sobota 28. 11. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Nedeľa 29.11.2015)
Ivan Lahký (VI.B)
Jana Bieliková
Pozajtra (Pondelok 30.11.2015)
Patrik Litva (IV.A)
Andrej Hrebíček (V.A)
Andrej Vereš (I.A)
Andrej Špánik (I.A)

Vitajte na stránkach našej školy

 • KLASSENDUEL

  V pondelok 23.11.2015 sa konalo jazykové popoludnie  pre žiakov   2.stupňa pod názvom „ KLASSENDUEL“ . Súťažili 4 družstvá žiakov po 4 členoch zo 7.,8. a 9. ročníka v 2 kategóriách. Prvenstvo si odniesli žiačky 7.A v 1.kategórii a ôsmačky v 2. kategórii. Zábavné úlohy boli hnacím motorom v súťaživosti medzi žiakmi , a preto ich riešili rýchlo a ľahko. V tejto súťaži sa teda nielen zabavili, ale preukázali svoje vedomosti a zručnosti získané na vyučovaní nemeckého jazyka.

 • TESTOVANIE T5 - 2015

  Termín testovania:   25.november 2015 
               7,45 - 11,10

  Testovanie je určené:  žiakom 5.ročníka ZŠ v SR
  Predmety:                     matematika - 30 úloh, 60 minút
                             slovenský jazyk a literatúra - 30 úloh, 60 minút
  Pomôcky:  povolené -  modré pero
          nepovolené - kalkulačka, rysovacie pomôcky
  Informácie o testovaní: www.nucem.sk, časť Testovanie 5


  PaedDr. Milena Jaňáková,

 • Výstavka najkrajších zbierok lesných plodov

  Žiaci 5. ročníka v rámci hodín  biológie  aj tento rok  vytvorili prekrásne zbierky lesných plodov.  Tie najkrajšie a najzaujímavejšie práce si môžu  nielen piataci prezrieť na výstavke ZBIERKY LESNÝCH PLODOV   vedľa školskej jedálne.
  Učivo o lesných drevinách, ich kvetoch a  plodoch je súčasťou  štátneho vzdelávacieho programu v rámci biológie. Vystavené  položky  sa dajú využívať i naďalej  na hodinách biológie  i v rámci voľnočasových aktivít prírodovedného zamerania (napríklad v rámci biologickej olympiády).

 • 18. 11. 2015

  Do galérie Výstava lesných plodov boli pridané fotografie.

 • KOMPARO 2015

   8. a  9. ročník

  ...   tak sa volá testovanie, ktoré plní úlohu „generálky“ pred oficiálnym Testovaním 9. Zapojilo sa doň 38 našich deviatakov, ba aj 34 ôsmakov, tí všetci sa 12.11.2015 statočne popasovali s úlohami z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, ôsmaci aj s úlohami zo všeobecných študijných predpokladov, biológie a geografie. Veď všetci chcú vedieť, aká je úroveň ich vedomostí v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku. Na to si ale budú musieť počkať do prvej dekády decembra...  Keďže projekt Komparo sa realizuje bez finančných prostriedkov od štátu, všetky náklady si hradia žiaci – tým našim s úhradou nákladov už tradične pomohla Rada rodičov.

 • 18. 11. 2015

  Do galérie Bezpečná škola boli pridané fotografie.

 • Bezpečná škola

  Starostlivosť o bezpečnosť detí je jednou z priorít našej školy. Z tohto dôvodu nás 12. 11. 2015 navštívil pán Miroslav Schlesinger so svojim štvornohým kamarátom - terapeutickým psíkom.. Počas interaktívneho  náučného programu si žiaci 1. až 3. ročníka osvojili zásady bezpečného správania pri stretnutí s neznámou osobou a pri nájdení neznámeho predmetu napr. injekčnej striekačky. Praktickými ukážkami sa žiaci oboznámili  s najmodernejšími pomôckami, ktoré sa používajú

 • Projekt preventívnych aktivít Pohybom a kreativitou proti nude a závislostiam

  V mesiacoch október a november sa realizoval v našej škole projekt Pohybom a kreativitou proti nude a závislostiam, ktorý bol podporený z transferov mesta. Cieľom projektu bolo, aby si žiaci uvedomili, ako môže pohyb vplývať na naše zdravie a tiež prispieť k tomu, aby sme sa cítili dobre a zároveň si upevnili kamarátske vzťahy s rovesníkmi. Neodlučiteľnou súčasťou života je aj kreativita a práve prostredníctvom rozmanitých výtvarných činností si deti overili svoju zručnosť a trpezlivosť pri práci s rôznym materiálom.

 • 9. 11. 2015

  Do galérie Protidrogový projekt v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 9. 11. 2015

  Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria